KOR (kleine ondernemersregeling)

 In Belasting advies

Per 1 januari 2020 wordt de huidige regeling vervangen.

De belangrijkste wijziging is dat de korting vervalt op basis van de te betalen BTW welke minder dan € 1.883 is,
hiervoor in de plaats komt de voorwaarde dat de omzet niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar is.

De nieuwe regeling wordt een vrijstelling indien men aan de 3 voorwaarden voldoet.
• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Gevolg is dat vele ondernemers die voldoen aan de voorwaarden onder de oude regeling, niet aan de voorwaarden voldoen onder de nieuwe regeling.

Voldoet u aan de criteria en bent u benieuwd wat dit voor gevolgen voor uw btw-aangifte?

Ik legt het u graag uit in een persoonlijk gesprek.