Boekhouding

Iedere onderneming heeft de verplichting om een boekhouding bij te houden. Deze moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen en inspelen op de informatiebehoeften van een onderneming. Hierdoor is de boekhouding van elke onderneming uniek: afgestemd op de behoeften van die bepaalde onderneming. En als die bepaalde onderneming verandert of groeit, moet ook de boekhouding veranderen om te blijven voldoen aan de veranderde informatiebehoeften. Een boekhouding is dan ook niet star, maar flexibel en dynamisch.

Ik help al veel MKB-bedrijven en zzp’ers met het opzetten en onderhouden van de boekhouding van hun onderneming. Bij de één doe ik alles en krijg ik de spullen maandelijks aangeleverd in een schoenendoos, bij de ander doe ik slechts een laatste check en ben ik vooral sparringpartner van de ondernemer.

Bij het verzorgen van de boekhouding kunt u denken aan de volgende diensten;

  • het volledig verzorgen van de administratie van uw boekhouding of een gedeelte ervan,
  • het verzorgen van uw loonadministratie,
  • het opstellen van uw jaarrekening, publicatiestukken en/of periodieke rapportages,
  • het verzorgen van uw belastingaangiften (aangifte omzetbelasting, BTW-aangifte, Vennootschapsbelasting (Vpb), inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, dividendbelasting),
  • het opzetten en inrichten van uw administratie,
  • het opzetten van uw administratieve organisatie,
  • het weer op orde brengen van uw administratie.