Disclaimer

Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Financial Tax Consultancy is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afbeeldingen op deze website komen uitsluitend toe aan Financial Tax Consultancy Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Financial Tax Consultancy Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Financial Tax Consultancy geen controle heeft. Financial Tax Consultancy draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.